Women circle

Gera! Per judesio, emocijų, būsenų atpažinimą ir kūrybinės saviraiškos išlaisvinimą sužadinti vidinį patraukimą reikšti save kūnu. Visais instrumentais groti kuriuos tu jau turi. Įgyti drąsos būti savimi kalbant, judėti, išreikšti save originaliai, iki galo tiesoje ir lengvai. Pažinti savo moteriškumo gelmę moterystės bendroje energijoje dar giliau.

Tu ir tik tu sakai taip ir Tu tiktai tu sakai ne. Gera! Atpažinti tikrumą visame kame ką renkiesi – tai tavo laukų puokštė, tai tavo gydančios ir stabdančios energijos kuriomis tu augi, daliniesi per visa kas yra gyvata. Tu, artimiausias, šeima, bendruomenė, žmonija, gamta, gyvūnija, esmių esmė.

"Kad būtume, išliktume, suaugtume, nurimtume, ištiestume, sutiktume, pažintume ... Save. Užmigę, kad nubustume, paklydę – susirastume, numirę – prisikeltume... – ne vien Baltam sapne. – MYLĖDAMI IŠ TIKRO"
Giedrės Siela