Mantra chanting meditation

Mantrų meditacija – tai bendrai atliekama giedojimo praktika, kuomet kartojami šventi tekstai. Mantrose kiekvienas garsas yra samoningai parinktas pagal jo vibracijos poveikį žmogui ir aplinkai. “Mantra” – išvertus iš sanskrito kalbos – proto įrankis. Medituojant dažnai protas ima mus blaškyti. Kartojant mantrą proto dėmesys yra nukreiptas į ją, todėl daug lengviau išlikti palaimos būsenoje, susiliejama su garso skleidžiama vibracija. Kadangi šie garsai veikia tiek mūsų kūnus tiek sielas, kiekvienas kartojantis šventus skiemenis gali pajusti jų poveikį.