Basics of intuitive massage

Kokie buvo jų vardai, koks likimas, kilmė? Protėvių gydymo praktika, kurią vedu jau penkis metus rodo, kad dauguma žmonių sunkiai prisimena savo senelių, prosenelių iš motinos ir tėvo pusės vardus ir jų likimus. Šioje praktikoje pažinsime ir sudarysime septynių kartų protėvių medį, atliksime padėkos praktiką, susijusią su Jūsų šeimos medžiu, per protėvių palaiminimą atblokuosme ir stiprinsime septynių protėvių kartų bendrosios energijos srautą. Seminarą ves Artūras Dabkevičius.