Grojimo Dambreliais Dirbtuvės

Pasimokysim groti vienu seniausių pasaulio instrumentų ir išgausim visokių smagių garsų