Autentiškas judesys

Inga Dirsyte

Tai yra terapinė praktika, kuomet porose judame tyloje: keičiamės dvejomis rolėmis – judėtojo ir liudytojo. Ši praktika suteikia erdvę susitikti su savo šios akimirkos tiesa ir išreikšti ją per kūno pozą, judesį. Tokiu būdu nauji ar užmiršti išgyvenimai arba vaizdiniai gali būti išsireikšti per judesį ir tapti sąmoningi. Taip judesys veda mus į vidinį vientisumą ir savęs priėmimą.

Sekmadienis
Stogine pievoje
16:00 Autentiškas judesys
Inga Dirsytė